Om lärlingsplatsen

Lärlingsplatsen

  • riktar sig till ungdomar som ska välja gymnasieutbildning.
  • vill skapa bilder av vad yrkesutbildningen leder till.
  • visar företag, branscher och organisationer som lokalt  och regionalt erbjuder lärlingsplatser.
  • stöder yrkesvägledningen
  • knyter företag, organisationer och branscher till skola och utbildning för att stärka möjligheten till framtida kompetensförsörjning.

Lärlingsplatsen är resultatet av ett tätt samarbete mellan Göteborgsregionen och skolnätverket Lärlingskompassen. Det har finansierats av svenska ESF-rådet i ett projekt som drivs av Kungsbacka och Uddevalla.