Företag/verksamhet

Rabbalshede skola

Riksvägen 7, 457 55 Rabbalshede

Om oss

På Rabbalshede skola finns ca 40 elever från förskoleklass till och med år 5. Dessa är fördelade på tre grupper, F-1, 2-3 och 4-5. I området finns också förskola, fritidshem och familjedaghem. För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, talpedagoger och specialpedagoger. VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!

Erbjudna platser

Förskollärare
Läs om yrket

Yrkesprogram