Yrke

Barnskötare

Arbetar med barn på förskolan, i fritidshem och på skolor och lär dem om livet genom lek och äventyr.

Bra att veta

Barnskötaren arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Arbetsuppgifter

I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna.

Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt är behjälplig vid måltider och sovstunder.

Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen. Dokumentation samt planering av olika inom- och utomhusaktiviteter är viktiga delar av arbetet. Utgångspunkten för förskolans planering är läroplanen för förskolan.

Barnskötaren utgår från barnens intressen när de planerar förskolans verksamhet och aktiviteter. Utifrån barnens intresseområden tar förskolans veckoplanering form. Man arbetar mycket med exempelvis böcker, djur, natur och skapande.

På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen, att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. I förskolan får barnen tillsammans med barnskötaren möjlighet att utveckla sin fantasi genom att måla, spela spel tillsammans eller arbeta skapande. Rytmik och musik är också viktiga inslag i förskolan. Man kan också arbeta med att uppmuntra till läsning genom att ha sagostunder eller utforska biblioteket.

Även omsorg är en del av arbetet. Barnskötaren ser till så att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka samt att inget barn kommer till skada. Man har mycket kontakt med föräldrar och vårdnadshavare genom daglig kontakt men även vid barnens utvecklingssamtal.

Förmågor

Förmågor som barnskötare behöver ha eller utveckla

 • Förmåga att ta ansvar

  Det är viktigt att kunna ta ansvar för helheten på förskolan. Det kan handla om att se till att maten dukas fram, att barnen får den uppmärksamhet de behöver eller ta ansvar för planering.

 • Initiativförmåga

  Som barnskötare är det viktigt at kunna ta egna initiativ till att utföra arbetsuppgifter såsom aktiviteter eller andra sysslor.

 • Kommunikativ förmåga

  Det är viktigt att kunna prata med både barn och föräldrar så att alla förstår. Det är även viktigt att kunna föra dokumentation gällande planering eller dagens händelser.

 • Uppmärksam

  Barnskötaren behöver kunna lyssna och rikta uppmärksamheten dit den behövs.

Utbildningar

 

 • Gymnasieutbildning

   

Utbildningsväg

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Gymnasieutbildning

För att arbeta som barnskötare behöver man ha gått barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet.

Vuxenutbildning

Barnskötarutbildning kan anordnas via vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.

Yrkesprogram

Relaterade lärlingsplatser

Norra skolan
Norra skolan med eleven i centrum. Norra skolan ligger i centrala Vänersborg ett stenkast från Vänerns strand. Den underbara miljön alldeles utanför fönstret inbjuder till variationsrika upplevelser som följer våra årstider. Skolan inryms i två gamla byggnader från 1899 och 1917. Vi har förskoleklass och grundskola/grundsärskola år 1-6 samt skolbarnsomsorg. Antalet elever är ca. 300 varav 3-6 i grundsärskolan. Vi har gångavstånd till busstorget, bibliotek, teater, bad och lekplatser. Vi arbetar för att eleven skall: Få goda kunskaper, visa respekt för alla, samarbeta och ta ansvar.
Läs mer
Krokens förskola
Förskola
Läs mer
Rabbalshede skola
På Rabbalshede skola finns ca 40 elever från förskoleklass till och med år 5. Dessa är fördelade på tre grupper, F-1, 2-3 och 4-5. I området finns också förskola, fritidshem och familjedaghem. För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, talpedagoger och specialpedagoger. VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!
Läs mer

Osäker på vilket yrke som passar dig?

Gör testet på arbetsförmedlingen. Svara på 12 frågor och få förslag på yrket som passar dig och dina intressen.

Gör testet nu!