Yrke

Djurskötare

Ett ansvarsfullt yrke för den som tycker om djur och är bra på att lösa problem.

Djurskötare arbetar med djur och ansvarar för att de blir väl omhändertagna. Som djurskötare kan man ha hand om lantbrukets djur såsom mjölkkor, grisar, fjäderfä och får. Men man kan också arbeta med husdjur som hund- eller hästskötare, eller som djurvårdare på djurpark. Arbetet kräver att man är ansvarsfull och flexibel.

Arbetsuppgifter

Som djurskötare sköter man utfordring, mjölkning, renhållning och förflyttning av djur. Man beräknar fodermängder, blandar foder och utfodrar djuren vid bestämda tider.

Djurskötaren hanterar även olika utgödslingssystem där djurens avföring tas omhand. Man ger djuren nytt strö på liggplatser och håller rent. Djurskötaren kontrollerar de djur som är på bete, ser till att det finns vatten och sätter upp stängsel.

En viktig uppgift är att kontrollera att djuren är friska och förebygga sjukdomar. En del vård kan djurskötaren utföra på egen hand, vid svårare sjukdomar kontaktar man veterinär.

Seminering kan vara en arbetsuppgift för djurskötare och innebär att man befruktar hondjur på konstgjord väg. Vid förlossningar har djurskötaren en övervakande roll, ibland måste djurskötaren hjälpa djuret att föda.

Utöver djurskötsel ingår ofta underhåll och enklare reparationer av maskiner och teknik som används i arbetet. Det är vanligt att man som djurskötare behöver köra traktor i arbetet.

I hästskötarens arbete ingår, förutom skötsel av djuren, ofta att motionera hästarna. Hästskötare tar hand om utrustning som sadlar eller selar. De som sköter tävlingshästar förbereder hästar inför transport och tävling. Arbete i travstall eller med tävlingshästar innebär ofta resor i jobbet.

För den som arbetar som djurvårdare på djurpark kan det även ingå i arbetet att ge information till barn och andra besökare. Djurvårdaren informerar om djuren, deras naturliga miljö och om samspelet mellan djur och människa. I vissa djurparker kan man arbeta som guide.

Man kan även arbeta som uppfödare eller skötare av sällskapsdjur såsom hundar. Man kan till exempel arbeta med pälsvård för djur eller med att driva kattpensionat eller hunddagis.

Förmågor

Förmågor som djurskötare behöver ha eller utveckla

 • God fysik

  Arbetet kan ibland vara tungt i samband med till exempel foderhantering och gödselhantering. Det är därför bra om man har god fysik.

 • Säkerhetsfokus

  Vård, skötsel och förflyttning av djur kräver speciell vaksamhet och försiktighet. Vissa djur är stora och man behöver vara uppmärksam för att inte komma i kläm, bli sparkad eller stångad.

 • Resultatinriktad

  Ett lantbruk drivs med höga produktions- och försäljningskrav där djuren ofta är produkten.

 • Beslutsförmåga

  En djurskötare arbetar ofta ensam och måste kunna fatta beslut utifrån knappa underlag, ibland under tidspress. Till exempel om veterinär ska kontaktas till ett sjukt djur. Det är bra att kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ.

 • Uppmärksam

  En duktig djurskötare har ett så kallat djuröga, vilket innebär att man kan se om ett djur avviker från normalt beteende. En djurskötare måste agera efter vetskapen om att de är levande varelser som kan känna obehag och smärta.

Utbildningar

Naturbrukets yrkesnämnd utfärdar så kallat Grönt kort. Det är en diplomering där man behöver godkännas både i ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Kunskaper som kan testas gäller produktionsområdena mjölk och gris. Svenska Ridsportförbundet arrangerar yrkesprov till hästskötare.

Krav på B-körkort är vanligt vid anställning. Att kunna köra traktor är ofta en förutsättning för att kunna utföra jobbet.

 • Gymnasieutbildning

Utbildningsväg

Yrket kräver vanligtvis utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Gymnasieutbildning

Grundutbildning för djurskötare, hästskötare och djurvårdare i djurpark finns på naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, inriktning djur. För den som vill arbeta som hästskötare finns en sammanställning av utbildningsvägar hos Hästnäringens yrkesnämnd. Det finns gymnasieutbildningar på Travskolan, Hästsportens folkhögskola och på ridskolan Strömsholm.

Eftergymnasial utbildning

Även inom Yrkeshögskolan finns utbildningar med olika inriktning för arbete inom lantbruk och djurskötsel samt inom hästskötsel.

Yrkesprogram

Naturbruksprogrammet
Naturbruksprogrammet är ett program som passar dig som vill arbeta i och bruka naturen.
Läs om utbildningen
Utbildningsplatser

Osäker på vilket yrke som passar dig?

Gör testet på arbetsförmedlingen. Svara på 12 frågor och få förslag på yrket som passar dig och dina intressen.

Gör testet nu!

Aktuella artiklar

Allt att vinna på mångfald
Erlandsson Bygg siktar på mångfald. Under hösten har sex personer med utländsk bakgrund utbildats till snickare, och nu har alla fått jobb. Den nya kompetensen och medarbetarnas stolthet över att få...
Läs mer