"Först vill jag jobba med barn några år men sen ska jag ska bli polis. Så därför har jag valt Barn- och fritidsprogrammet!"
Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och
vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

 

Har du talang och intresse för människor och omsorg?
Välj då Barn- och fritidsprogrammet.
Branschen efterfrågar dig!

Det här är en utbildning för dig som är intresserad av pedagogik och vill arbeta med människor. Du lär dig att möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Du läser exempelvis hälsopedagogik, lärande och utveckling och pedagogiskt ledarskap.

Inom programmet finns tre inriktningar:

Fritid och hälsa   

är för dig som är intresserad av idrott, motion och hälsa. Fritidsinriktningen ger dig ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om människors fritid, hälsa och hälsofrämjande arbete. Du får läsa kurser som Aktivitetsledarskap, Fritids och friskvårdsverksamheter, Träningslära och Fritid och idrottskunskap. Efter utbildningen kan du arbeta inom området fritid och hälsa som till exempel träningsinstruktör. Inriktningen ger dig även en bra grund för att studera vidare till personlig tränare eller idrottslärare. 

Pedagogiskt arbete   

är för dig som vill arbeta med barn inom förskola, skola och fritidshem.
Inriktning ger dig kunskaper om förskola, skola och fritidshem och om att planera och genomföra aktiviteter inom dessa områden. I den pedagogiska inriktningen läser du kurser som Barns lärande och växande, Pedagogiskt arbete, Pedagogiska teorier och praktiker, Skapande verksamhet och Specialpedagogik. Du får möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor lär, utvecklas och växer in i samhället. Du läser också om hur olika specialpedagogiska insatser och arbetssätt kan gynna individers utveckling och möjlighet till delaktighet. Efter utbildningens slut kan du arbeta med barn och ungas utveckling och lärande som barnskötare, elevassistent. Inriktningen ger dig även en bra grund för att studera vidare till förskollärare eller lärare.

Socialt arbete

är för dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna i behov av stöd. Inriktningen ger dig kunskaper om hur människor och samhället formar varandra. Du får läsa kurser som Sociologi, Socialt arbete, Ungdomskulturer, Etnicitet och kulturmöten, Skapande verksamhet samt Specialpedagogik. I den sociala inriktningen pratar vi mycket om hur människor fungerar och hur värderingar och normer skapas och påverkar oss. Du får också lära dig hur specialpedagogiska insatser och alternativa kommunikationssätt kan användas för ökad inlärning och delaktighet.

Efter utbildningens slut kan du arbeta som assistent inom olika typer av boenden, personlig assistent eller inom daglig verksamhet. Inriktningen ger dig även en bra grund för studera vidare till lärare, socialpedagog eller socionom.

Exempel på yrken

Efter gymnasiet
 • Arbete friskvårdssektor
 • Arbete fritidssektor
 • Arbete inom bevakningsområdet
 • Arbete med funktionshinder
 • Au pair
 • Bad- och idrottshallspersonal
 • Barnskötare
 • Boendehandledare
 • Boendestödjare
 • Elevassistent
 • Ordningsvakt
 • Personlig assistent
 • Stödassistent
 • Träningsledare idrott
 • Väktare
Efter yrkeshögskola
 • Badmästare
 • Behandlingsassistent
 • Friskvårdskonsulent
 • Friskvårdspedagog
 • Informationssäkerhetssamordnare
 • Integrationspedagog
 • Massör/Massageterapeut
 • Personlig Tränare
 • Skötare och vårdare
 • Skötare och vårdare
 • Stödpedagog
 • Säkerhetsrådgivare
 • Verksamhetsledare vid fritids
Efter högskola
 • Verksamhetsledare vid fritids
 • Förskolechef
 • Förskolechef
 • Handläggare/Utredare
 • Hälsopedagog
 • Kurator
 • Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
 • Lärare i förskola/Förskollärare
 • Lärare i förskola/Förskollärare
 • Lärare Idrott o Hälsa
 • Polis
 • Psykolog
 • Socialsekreterare
 • Utbildningsledarskap
 • Ämneslärare - idrott och hälsa

Inriktningar

Skolor/utbildare

Relaterade lärlingsplatser

Avd Konstruktören
Läs mer
Bryggans Fsk
Läs mer
Norra skolan
Norra skolan med eleven i centrum. Norra skolan ligger i centrala Vänersborg ett stenkast från Vänerns strand. Den underbara miljön alldeles utanför fönstret inbjuder till variationsrika upplevelser som följer våra årstider. Skolan inryms i två gamla byggnader från 1899 och 1917. Vi har förskoleklass och grundskola/grundsärskola år 1-6 samt skolbarnsomsorg. Antalet elever är ca. 300 varav 3-6 i grundsärskolan. Vi har gångavstånd till busstorget, bibliotek, teater, bad och lekplatser. Vi arbetar för att eleven skall: Få goda kunskaper, visa respekt för alla, samarbeta och ta ansvar.
Läs mer