"Jag vill ha ett tekniskt avancerat yrke och då passar Industritekniska programmet mig bäst. Efter gymnasiet kan jag välja att jobba i Sverige eller utomlands."
Yrkesprogram

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med till exempel produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med modern industriell teknik och industriteknisk produktion.

 

Har du talang och intresse för drift, teknik och konstruktion?
Välj då Industritekniska programmet.
Branschen efterfrågar dig!

Du lär dig om hela den industriella tillverkningsprocessen, hur man använder utrustningen, bearbetar material samt hur produkternas kvalitet kan säkras. Du lär dig om de olika produktionsleden och hur produktionen och tekniken påverkar människor och miljö. Du lär dig även om arbetets organisation, ekonomi, resursanvändning och arbetsmiljö.

På utbildningen får du lära dig hur man tar fram en färdig produkt utifrån en idé. Du lär dig hur man under produktionen kan välja material, metod och teknik för att påverka produktens kvalitet och förbrukningen av råvaror och energi. Du lär dig även om hur produkten används fram till att den förstörs eller återvinns.

Industriell produktion utförs oftast av människor som samarbetar. På utbildningen får du lära dig mer om kommunikation och vad samarbete betyder för produktionen. Du lär dig att i grupp ta initiativ, vara lyhörd, arbeta självständigt ochn kunna använda yrkets fackspråk. Många industrier använder engelska som språk i exempelvis informationsblad och viktiga dokument, du kan därför välja att läsa fördjupade kurser i engelska.

Att arbeta med industriteknisk produktion kräver ett innovativt tankesätt och en förmåga att snabbt komma på lösningar på problem som kan uppstå. Under utbildningen får du lära dig mer om problemlösning och upptäcka kreativa möjligheter för att hantera förändringar.

Inom programmet finns fyra inriktningar

Driftsäkerhet och underhåll

Här lär du dig hur man driver industrianläggningar, det kan till exempel handla om underhåll av utrustningar och anläggningar.

Processteknik

Du lär dig om hur produktionsutrustningen fungerar och vad den kan användas till. Du lär dig om kemiska eller mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik.

Produkt och maskinteknik

Du lär dig om hantering av verktyg, industriella utrustningar och hur man hanterar och bearbetar olika material som används i produktionen.

Svetsteknik

Du lär dig olika svetstekniker och plåtbearbetning.

Exempel på yrken

Efter gymnasiet
 • Automationsmekaniker
 • CNC-operatör
 • Finmekaniker
 • Gjutare
 • Hyvelmästare
 • Maskinoperatör
 • Mikromekaniker
 • Montör, finmekanik
 • Processoperatör
 • Svetsare
 • Verkstadsmekaniker
Efter yrkeshögskola
 • Bioenergitekniker
 • Bryggeritekniker
 • Diagnostekniker
 • Driftledare
 • Drifttekniker
 • Explosivämnestekniker
 • Förpackningsutvecklare
 • Grafisk tekniker
 • Kvalitetstekniker
 • Maskinreparatör
 • Processtekniker
 • Produktionsutvecklare
 • Servicetekniker
 • Verktygstekniker
Efter högskola
 • Beställningsfaktor
 • Drift- och underhållningstekniker
 • Processtekniker, energi
 • Grafisk faktor
 • Grafisk produktionsledare
 • Gymnasielärare i yrkesämnen
 • Kontrollsrumstekniker, energi och process
 • Maskiningenjör
 • Maskintekniker
 • Prepresschef
 • Processoperatör, stål- och metallverk
 • Projektledare i grafiskt företag
 • Tryckerifaktor

Inriktningar

Skolor/utbildare

Relaterade lärlingsplatser

Starke Arvid
Vi tillverkar intelligent utrustning och erbjuder smarta lösningar för materialhantering som gör era vardagliga arbetsmoment smidigare, säkrare och mer kostnadseffektiva.
Läs mer
Nilsson Special Vehicle
Läs mer
Kranpunkten
Läs mer