"Jag vill bli akutsjuksköterska men jag ska jobba som undersköterska några år för att bli helt säker på att jag vill jobba inom vården."
Yrkesprogram

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och
sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.

 

Har du talang och intresse för människor och omvårdnad?
Välj då Vård- och omsorgsprogrammet.
Branschen efterfrågar dig!

Det här programmet passar dig som är intresserad av människors hälsa och vill lära dig mer om arbete inom vården. Du får lära dig de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri, som vård- och omsorgspersonal och med funktionshindrade. På vård- och omsorgsprogrammet lär du dig hur man bemöter och vårdar människor på ett yrkesmässigt sätt och även om de tekniska system som används inom vården.

Du lär dig om vård, omvårdnad och omsorg samt om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Du lär dig grunderna i medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Du lär dig om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Du lär dig även att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer samt att se konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Du får lära dig om de lagar och regler som gäller inom yrket och får möjlighet att diskutera etik och moral inom vård och omsorg. Under utbildningen läser du även religionskunskap för att bättre kunna förstå människors behov och veta hur man bör bemöta människor från olika kulturella bakgrunder.

Vård- och omsorgsprogrammet har inte några inriktningar, utan det finns möjlighet till specialisering genom programfördjupningar. Här kan du välja kurser som leder till högskolebehörighet och särskilda utbildningar inom området utan att utöka gymnasieprogrammet.

Exempel på yrken

Efter gymnasiet
 • Arbetshandledare
 • Boendeassistent
 • Boendestödjare
 • Elevassistent
 • Funktionshinderområdet
 • Gruppledare-omsorg
 • Habiliteringspersonal
 • Hörselvårdsassistent
 • Kriminalvårdare
 • Personlig assistent
 • Skötare/vårdare
 • Stödassistent
 • Tandteknikerbiträde
 • Undersköterska
 • Vårdbiträde
Efter yrkeshögskola
 • Ambulanssjukvårdare
 • Apotekstekniker
 • Behandlingsassistent
 • Boendehandledare
 • Integrationspedagog
 • Fotvårdsspecialist
 • Läke- och livsmedelstekniker
 • Massör/Massageterapeut
 • Obduktionstekniker
 • Ortopedtekniker
 • Personlig assistent
 • Steriltekniker
 • Stödpedagog
 • Synrehabilitering
 • Tandsköterska
Efter högskola
 • Audionom
 • Barnmorska
 • Brandman
 • Dietist
 • Gymnasielärare i yrkesämnen
 • Logoped
 • Naprapat
 • Polis
 • Psykolog
 • Receptarie
 • Sjukgymnast
 • Sjuksköterska
 • Socialpsykiatrisk vård
 • Socialsektreterare
 • Tandtekniker

Skolor/utbildare

Relaterade lärlingsplatser

Signeshus
Äldreboende
Läs mer
Geriatriken avd 1
Läs mer
Jylland Avd 4
Läs mer